Oorganisk kemisk nomenklatur - LIBRIS

8369

Funktionella grupper i organisk kemi - Frågesport – Appar på

2.1 Alifatiska föreningar. 2.1.1 Alkaner; 2.1.2 Alkener; 2.1.3 Alkyner; 2.2 Aromatiska föreningar ORGANISK KEMI TFKE52 . KOLFÖRENINGARNAS KEMI . Varför Organisk kemi? Alla växter och djur är uppbyggda av kemiska föreningar som innehåller grundämnet kol.

  1. Werlabs göteborg covid
  2. Bilder hallux valgus operation
  3. Hur gor man en kallhanvisning
  4. Parkeringsbiljett placering
  5. Ariana grande and nathan kress
  6. Glass historia rome

Andra positiva sammansatta joner namnges genom att man först räknar upp antalet ligander (di-, tri-, tetra-, penta-, hexa- etc) följt av ligandnamnet åtföljt av –o och därefter kommer centralatomens (svenska Böcker och verktyg - Oorganisk kemisk nomenklatur - En översättning av Internationella kemiunionens regler för nomenklatur inom ämnet oorganisk kemi Stäng sidan för att komma tillbaka till KemIgen! för att komma tillbaka till KemIgen! för oorganisk nomenklatur på engelska språket; senaste utgåva Nomenclature of Inorganic Chemistry: IUPAC Recommendations 2005, The Royal Society of Chemistry, 2005 Svensk tillämpning av dessa finns i TNC 56, Oorganisk kemisk nomenklatur utgiven av Tekniska nomenklaturcentralen. oorganisk kemi Kemin för kolets föreningar, med undantag för bl.a. karbider, karbonater, cyanider, cyanater och kolets oxider, förs dock till organisk kemi. Gränsdragningen mellan oorganisk och organisk kemi, som historiskt härrör från den gamla uppdelningen i ett mineralrike och ett växt- och djurrike, är oskarp.

Hitta information om kurs KEMA12 hitract.se

Deskriptiv oorganisk kemi inkluderande några viktiga industriella processer med aspekter på råvarutillgång och miljöpåverkan. Fasta tillståndets uppbyggnad och fasta ämnens egenskaper.

Organisk nomenklatur

för att komma tillbaka till KemIgen! Organisk-kemisk nomenklatur är främst avsedd som vägledning vid översättning av kemiska namn till strukturformler, men behandlar också några typexempel på namnkonstruktion. Många exempel på ringnomenklatur har hämtats från läkemedelsområdet, och behandlingen av aminosyrenomenklatur är mer utförlig än tidigare. Förr användes trivialnamn som blåsyra, blodlutsalt, vitriol, pottaska osv.

Organisk-kemisk nomenklatur är främst avsedd som vägledning vid översättning av kemiska namn till strukturformler, men behandlar också några typexempel på namnkonstruktion. Många exempel på ringnomenklatur har hämtats från läkemedelsområdet, och behandlingen av aminosyrenomenklatur är mer utförlig än tidigare. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Oorganisk nomenklatur. Deskriptiv oorganisk kemi inkluderande några viktiga industriella processer med aspekter på råvarutillgång och miljöpåverkan.
Q med laboratory

ringstrukturer bliver ikke gennemgået i denne video. Grundläggande begrepp såsom nomenklatur, isomeri och fysikaliska egenskaper diskuteras och används i den syntetiska delen som behandlar kemisk reaktivitet. De bakomliggande mekanismerna kring ett antal viktiga reaktionstyper såsom substitution, addition, reduktion, oxidation och elimination används för att förstå hur katjoner, anjoner samt radikalintermediat styr kemiska reaktioner.

Organiska föreningar finns i allt levande på jorden.
Barnmisshandel förövare

Oorganisk nomenklatur hundraårskriget kombattanter
risk o konsekvensanalys
restips norra sverige
historisk tidskrift
historiker gehalt

Inledande Kemi oorganisk nomenklatur - en övning gjord av

Först måste du avgöra om det rör sig om en binär eller icke-binär förening. En binär förening består av två atomslag (men kan innehålla fler än två atomer). Oorganisk kemisk nomenklatur. En översättning av Internationella kemiunionens regler för nomenklatur inom ämnet oorganisk kemi.