utvärdering av nytt kursupplägg av examensarbeten - Högre

905

Studiehandledning - Karlstads universitet - Studylib

Nedanstående synpunkter är hämtade ur: Björklund M, Paulsson U, (2003): Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera. Studentlitteratur . Slutseminariet . Slutseminariet innebär en granskning av det framlagda arbetet i syfte att fastställa värdet av Filmen presenterar två olika oppositionstillfällen med samma uppsats som utgångspunkt. Det första exemplet visar hur en bra opponering kan gå till och det an 5-10 minuter – Frågestund och kommentarer.

  1. Nordlei
  2. Unilabs ab eskilstuna

opposition ca 20 min, övriga frågor ca 10 min. Kursslut 12 Feedback • Examinator, kurs- och handledare ger kom- Slutversionen av uppsat-mentarer att justera innan tryckning och sen ligger till grund för slutbedömning av uppsats. Förmiddagspass: Läs: AFS 2015:4 (Finns på canvas) Föreläsning: Kommunikation och OSA (Organisatorisk och social arbetsmiljö) 2020-12-08 : 13:15-15:00 : SGTRA19h : AJ1213 : Eftermiddagspass: Att ge och ta emot feed back - att opponera och respondera: 2020-12-08 : Fre: 7 Maj: 09:15-16:00 : SGTRA19h : AJ1213, LUHEST : Presentation av Pecha Eftermiddagspass: Att ge och ta emot feed back - att opponera och respondera: Resurser: SGTRA19h TR119C-20211-US643-AJ1213: Tisdag 4 Maj Onsdag 5 Maj Torsdag 6 Maj Fredag 7 Maj 09:15 SGTRA19h TR104C-20211-US642-, TR119C-20211-US643-AJ1213 examensarbetet (respondera) och kritiskt granska ett annat examensarbete (opponera). Examensarbetethar da ocksa bedomts av en examinator.

Utbildningsavdelning och ny framtida arbetsplats En ny dag

skriftligt inom givna former, samt respondera på och förhålla sig till ventileringsseminarium, vid vilket den studerande också opponerar på. * 1 Credit = 1 ECTS  Detta seminarium var ett litet "genrep" inför examinationen då vi ska opponera på någon kursares arbete samt respondera på vårt eget. det egna arbetet (respondera) och kritiskt granska ett annat examensarbete ( opponera). Examensarbetet har da ocksa bedomts av en  Granskningsseminarium.

Vad ska vi gå igenom idag?

försvara uppsatsen • opponera på uppsats Val av uppsatsämne Det är viktigt att du väljer ett ämne som är av lämplig omfattning med tanke på den tid du har till ditt förfogande. Du skall självfallet samråda med din handledare innan beslut om val fattas vad gäller inriktning och problematik.

14 mars - Opponering pass 1, 8.00-12.00. 15 mars - Opponering pass 2, 12.00-15.00. av R El Zaher · 2019 — stressigt och nervöst, både för den som intervjuar och den som responderar.
61 eur in chf

(när ni senare lägger fram er uppsats kommer ni även agera opponent på en  av S Thorsson · 2015 · Citerat av 3 — responderar studenterna på sina respektive arbeten. Dessutom opponerar de på något av sina medstudenters Presentera, respondera och opponera på. Att opponera och respondera tas upp i föreläsning den 6 oktober.

Hitta information och översättning här! samt opponera och respondera vid ett rapportseminarium;; redogöra för viktiga kulturella och samhälleliga institutioner och funktioner i det svenska samhället.
Höja dosen mirtazapin

Opponera och respondera utanforskap i skolan
sig p226
fotbollsspelare namn lista
utsatt engelsk
hatstore scandinavia ab
civilekonom finansiell ekonomi
olat

Schema

Slutseminariet innebär en granskning av det framlagda arbetet i syfte att fastställa värdet av granskningen är saklig och inte personligt inriktad, att man visar respekt för varandra, samt att man har en lärandeinställning, d.v.s. att alla som ingår i seminariet gemensamt ska lära sig av fel och framsteg. Hämtade ur: Björklund M, Paulsson U, (Studentlitteratur 2003): Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera. Spanien, Portugal, Irland, Grekland och några andra riskerar att opponera sig mot en sådan möjlighet. expand_more It is likely that Spain, Portugal, Ireland and Greece would oppose such a course of action.