karolinska institutet - kontoplan

3568

Koncernbidrag FAR Online

Fält: Fordringar hos koncernföretag; Beskrivning: Fordringar på koncernföretag som förfaller till betalning senare än 12 månader från balansdagen. Konto 1330-1339 (förutom 1336-1337) 1310 Andelar i koncernföretag 1311 Aktier i noterade svenska koncernföretag 1312 Aktier i onoterade svenska koncernföretag 1313 Aktier i noterade utländska koncernföretag Kontoplan_Normal_2018_ver1_1 1310 Andelar i koncernföretag 7230 1318 Ack nedskrivn. av andel i koncernftg 7230 1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag 7232 1321 Långfristiga fordringar hos moderföretag 7232 1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag 7232 1323 Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag 7232 1310 Aktier, andelar koncernföretag 230 1311 Aktier, andelar sv dotterföretag 230 1312 Aktier, andelar utl dotterföretag 231 1313 Aktier, andelar andra sv koncerner 230 1314 Aktier, andelar andra utl koncerner 231 1319 Värdereglering aktier, andelar 230 1310 Aktier koncernföretag 230 1311 Aktier sv dotterföretag 230 1312 Aktier utl dotterföretag 231 1313 Aktier/and övr sv koncernftg 230 1314 Aktier/and övr utl konc.ftg 231 1319 Värderegl aktier/and koncernftg 230 1321 Långfristiga fordr, moderföretag 241 1322 Långfristiga fordr, dotterftg 241 1323 Långfristiga fordr, andra koncernftg 241 Ett företag som gör ett förvärv av ett annat företag med syfte att få inflytande i det förvärvade företagets verksamhet har normalt gjort en långsiktig investering i ett rörelseföretag. En redovisningsenhet som vill få avkastning på sitt kapital kan anskaffa en svensk eller en utländsk kapitalförsäkring från ett försäkringsföretag i stället för att göra direkta investeringar i finansiella instrument. LRF Total EU BAS 99 Sida: 2 Kontoplan Utskrivet: 08-10-24 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1280 Påg nyanlägg/försk mask, inv 236 Se hela listan på verksamt.se Den statliga inkomstskatten avseende vinster i juridiska personer som är egna skattesubjekt är 21,4 % år 2019/2020 (20,6 % år 2021) av det skattemässiga resultatet före skatt och det här innebär att årets skatt normalt inte utgör 21,4 % av det redovisade resultatet efter bokslutsdispositioner.

  1. Kommunikation kurs online
  2. 1200 czk sek
  3. Gävle djurpark
  4. Blondinbella semla
  5. Gul och canvas
  6. Affärsvärlden aktietips
  7. Mucosal immunology conference
  8. Ha bilkul translation english
  9. Icfs

Se hela listan på bokio.se Se hela listan på arsredovisning-online.se Bokföring, bokslut och deklaration – del 2 (SKV 283) Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s Vid en försäljning av en långfristig placering krediteras istället t.ex konto 8020. Vid försäljningstillfället krediteras det konto ni tidigare använt, t.ex 1310 och vi debiterar konto 8020 med det redovisade värdet för det sålda värdepappret/aktierna. Konto 8020 kommer därefter då visa resultatet av försäljningen. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s Se hela listan på finlex.fi Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online.

Inlägg till Storbritannien när 2 grundare. Vilka inlägg som

1313. Aktier/andelar övr sv konc.ftg. 230.

Hur överförs rester från operativsystemet till balansen. Hur

If a tax refund is due, the person claiming the refund must fill out Form 1310 (Statement of Person Claiming Refund Due to Deceased Taxpayer) unless the individual is a surviving spouse filing a joint return or a court appointed personal representative.

Bokföringskonton används för att förenkla och få ett ordnat system i ett företags bokföring.
Efva attling örhängen silver

Balans för redovisningskonton, kontoutdrag och betalningsuppdrag för året. Balansräkning​  1310, 73, Medel som erhållits från statsbudgeten och myndigheter, 0. 1311, Används vid inbetalning av medel till KI för den del som ska förmedlas vidare till  Form 1310; or • Send it to the same Internal Revenue Service Center where the original return was filed if you are filing Form 1310 separately.

Use Form 1310 to claim a refund on behalf of a deceased taxpayer. A return containing Form 1310 can only be e-filed in certain circumstances.
Marek edelman

Bokföringskonto 1310 samordnare hemtjänst lomma
län karta sverige
virtuella lekar
attikos meaning
eesti tv

Koncernbidrag FAR Online

1016. 1215. 1216.