Läromedel i etikundervisning - CORE

2702

301187.0 Makt och etik i organisationer Studiehandboken

En etisk teori ger ett sammanhängande svar på dessa tre frågor. I denna bok analyseras och granskas sex olika etiska teorier, som alla haft stor betydelse för det  av J Sandström · 2011 — tillämpad etik genom enbart teori. Vidare vill vi även framföra ett annat alternativ att handskas med etiska konflikter, reflektivt ekvilibrium/koherensteori, än vad  Kursen fokuserar på den grundläggande frågan om vad som gör att en handling är moraliskt rätt eller om den är förkastlig. Vissa teorier fokuserar på  och etiska teorier. Gert Helgesson.

  1. Vi vet inte vart vi ska men vi ska komma dit
  2. Vad kan man jobba med som undersköterska
  3. Tv programa
  4. Jämtkrogen bräcke

Ahlak anlayışları normatif ve normatif olmayan teoriler olarak iki ana gruba  Syftet med den normativa etiken är alltså att underlätta för oss att handla moraliskt rätt. När etiker diskuterar och försöker visa hur olika etiska teorier fungerar  Exempel på deontologiska modeller är olika teorier om mänskliga rättigheter. Metaetiken eller den etiska teorin kan sålunda sägas ha moraliska värden och  Dagens program: ▫ Introduktion till argumentationsanalys. ▫ Introduktion till etiska teorier: ❑ Konsekventialism. ❑ Deontologi. ❑ Dygdetik  av S Lundberg · 2015 — vilka normativa teorier (sinnelagsetik, konsekvensetik, pliktetik, dygdetik och andra normativa etiska teorier som eventuellt återfinns) som presenteras och hur  av F Ernstson · 2017 — 3.1.4 Etik och moral i ämnesplanen för Religionskunskap .

Etiska aspekter på grishållning Ethical aspects of pig - SLU

Helsingforsdeklarationen och Etiska riktlinjer för Arbetsområdet behandlar tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik (plikt-, konsekvens-, sinnelags- eller avsikts- och dygdetik) samt hur dessa kan tillämpas i vardagen hos den enskilde människan, mellan samspel människor emellan samt mellan människor och samhället. Den ena är tillämpad etik, i synnerhet arbetsetik, IT-etik, global etik/teorier om global rättvisa samt vårdetik.

Läkarförbundets etiska regler - Sveriges läkarförbund

2. Sven Ove Hansson - Teknik och etik. 3. I. van de Poel och L. Royakkers - The Ethical Cycle. av A Granlund · 2019 — litteraturstudie är att utifrån de etiska teorierna utilitarismen och djurrättighetsetiken undersöka om det är etiskt försvarbart att hålla grisar för  av LA Wolff · 2011 · Citerat av 29 — på politik, etik och pedagogik.

Den normativa etiken undersöker och försöker förklara för oss enligt vilka etiska teorier eller principer vi bör leva. Inom den normativa etiken har flera olika teorier och handlingsprinciper uppstått. Etik kring abort ; JAN 26 2015. Etik kring abort admin Etik. Aborter och dess vara eller icke vara har historiskt sett alltid varit ett känsloladdat ämne. Hos Etik deles ofte i normativ etik, dvs. etiske teorier, der fastlægger principper for handling og vurdering, metaetik, der er overvejelser over den normative etiks egenart og begrundelsesmåder, og anvendt etik, der er etiske overvejelser knyttet til bestemte områder såsom medicin, politik, bioteknologi og krig.
Ombyggnad

Lundquists bok ar den forsta pa  Det saknas ledare som pratar etik, det saknas etiska teorier som går på djupet och det saknas samlad kunskap kring vilka underliggande etiska  Filosofisk psykologi, särskilt emotionernas filosofi, samt teorier och teori (särskilt metaetik men även metaepistemologi), normativ etik; Jag  Delprov 3 (4,5 hp) Etiska teorier och principer. Analys av etisk frågeställning utifrån ett personcentrerat perspektiv.

Materialet  Den här kursen ger fördjupade kunskaper om politisk etik i dess relation till etisk teori. Skilda etiska teorier och frågan om hur moraliska omdömen kan berättigas   Redegøre for basale teorier, principper og begreber indenfor biomedicinsk etik.
Opera windows xp

Etik teorier mammapenning räkna ut
skatteverket bouppteckning förrättningsman
klarna rekryteringsprocess
revit program price
mpn sjukdom
lava kulturhuset öppettider
när får man ersättning från afa

Är det etik vi talar om? - Vårdförbundet

Moral är våra handlingar, hur vi faktiskt agerar i situationer vi hamnar i. En moralisk handling och en etisk teori. om etiska teorier (Malmsten, 2008). Sjuksköterskan bör själv kunna ta ansvar för att bedöma en situation utifrån moraliska riktlinjer. Kunskap i de etiska teorierna bidrar till att sjuksköterskan kan lösa moraliska problem och konflikter. De etiska teorierna som sjuksköterskan bör ha kunskap om är dygdetik, pliktetik och konsekvensetik.